Risico's in de waterbouw

De opdrachtgever

De Vereniging van Waterbouwers is dé werkgevers- en ondernemersorganisatie voor aannemers & dienstverleners in de waterbouw.

Ze behartigen de belangen van de leden en werken continu aan een vitale waterbouwsector. Onder andere door het delen van kennis en het organiseren van activiteiten.

dossier-waterbouw-afb3.jpg
dossier-waterbouw-afb2.jpg
De vraag

De vereniging van waterbouwers wil binnen de branche extra aandacht voor veiligheid.

Een visuele campagne die met weinig woorden glashelder de top 5 risico’s in de maritieme sector overbrengt.

Het resultaat

Een campagne in een herkenbare stijl. 5 posters, 5 animatiefilms en een interactieve infographic over “Waterbouwer Herman”.

Het door ons ontwikkelde karakter stapt vanuit zijn gezinsleven in herkenbare situaties van de waterbouw waar hij langs verschillende risico’s komt. Per risico wordt het duidelijk wat het gevaar is en wat er moet gebeuren om het risico te verkleinen.

De films zijn zonder voice-over en daarom voor iedereen (internationaal) te begrijpen. Door de samenhang van de verschillende middelen wordt de impact van de campagne versterkt. De posters zijn inmiddels te vinden op de meest uiteenlopende waterbouw-projecten.

dossier-waterbouw-poster.jpg
Terug