justitie en veiligheid 

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid zoekt mensen. Wij ontzorgden hen met videocontent, gericht op diverse online kanalen.

Resultaten

‘Voor het werven van nieuwe colllega’s voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid maakten wij een filmserie waarin verschillende departementen van het Ministerie centraal staan.
Van de ICT afdeling tot aan het zorgpersoneel binnen een penitentiaire inrichting.
Welke drijfveer zorgt ervoor dat deze mensen hun werk met passie uitvoeren?